Strona główna » Oferta

Wycena – Toruń i okolice

Proponuję kompleksowe i rzetelne wykonanie czynności mających na celu oszacowanie wartości obiektów budowlanych i innego typu nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu toruńskiego. Wycena domów, jak i innych obiektów pozwala zyskać ważny dokument, będący podstawą do:

  • zabezpieczenia wierzytelności w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego,
  • określenia ceny kupna-sprzedaży nieruchomości,
  • negocjowania cen,
  • przeprowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych,
  • określenia wartości prawa użytkowania wieczystego,
  • ustalenia wartości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
  • oceny efektywności zamierzeń inwestycyjnych,
  • ustalenia wynagrodzenia z tytułu służebności,
  • ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z obiektu.

Wykonuję profesjonalną wycenę zakończoną wystawieniem operatu szacunkowego. Dokument ten jest niezbędny podczas postępowań sądowych, a także w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi czy bankami. Mogę również przygotować opinię, do własnych celów zleceniodawcy. Współpracuję z osobami prywatnymi oraz przedsiębiorcami, którzy chcą poznać dokładną cenę swojego majątku.

 

Co oferuję?

Oferta wykonania szacowania wartości nieruchomości obejmuje najczęściej sporządzenie dokumentacji w jednym egzemplarzu, przy czym istnieje możliwość przekazania dodatkowej wersji operatu, jak również opinii w formie elektronicznej. Ustalam z klientem, jaki dokument będzie potrzebny do realizacji konkretnych operacji.

Bez względu na rodzaj wykonywanych prac, gwarantuję rzetelność i profesjonalizm, sporządzenie opinii w możliwie jak najkrótszym czasie. Wszystkie czynności są przeprowadzane w oparciu o obowiązujące przepisy i standardy. Czas trwania realizacji usługi zależy od wielu czynników. Podaję przewidywany termin zakończenia wyceny podczas rozmowy z klientem, jednak może on zmienić się w związku z np. trudnościami z wydaniem potrzebnych dokumentów.

Jakie informacje bierze się pod uwagę w trakcie wyceny?

W trakcie wyceny bierze się pod uwagę wiele czynników, które mają realny wpływ na cenę nieruchomości. To przede wszystkim jej lokalizacja, stan techniczny, metraż czy sytuacja prawna. Grunty i budynki mieszkalne znacznie się od siebie różnią, dlatego informacje wykorzystywane w trakcie wyceny zależą od rodzaju nieruchomości i jej indywidualnych cech.

W trakcie wyceny konieczne jest też przeanalizowanie aktualnej sytuacji na rynku. Popyt i podaż w dużej mierze wpływają na to, jak kształtują się ceny poszczególnych nieruchomości. Takie wahania sprawiają również, że wartość obiektu lub gruntu może zmieniać się na przestrzeni czasu. Niektóre osoby decydują się na wykonanie ponownej wyceny m.in. w celu zaktualizowania informacji umieszczonych w polisie.

Jako specjalista w zakresie wycen wiem, w jaki sposób pozyskać wszystkie potrzebne informacje. Zwykle konieczne jest zgromadzenie nie tylko danych o parametrach technicznych nieruchomości, lecz także dokumentów potwierdzających stan prawny, własność czy ewentualne zadłużenie. Kontaktuję się z urzędami odpowiedzialnymi za dany obszar i kompletuję wszystkie niezbędne materiały. Czas trwania procesu wyceny zależy od zakresu potrzebnych informacji, a także stopnia skomplikowania zlecenia.

Zainteresowanych Klientów zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego – chętnie odpowiem na wszelkie pytania i wyjaśnię wątpliwości. Wykonuję wycenę w Toruniu, ale działam też w okolicznych miejscowościach i na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Dojeżdżam we wskazane miejsce, dokonując oględzin i zbierając potrzebne informacje.