Strona główna » Blog

Blog

pieniądze rosnące na trawie

Użytkowanie wieczyste – wpływ na wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości gruntowej oddawanej w użytkowanie wieczyste zostaje wyznaczona przez rzeczoznawcę majątkowego, ale określenie jej ceny leży po stronie właściwego organu. Czytając poniższy artykuł, dowiesz się, jak użytkowanie wieczyste wpływa na wartość nieruchomości gruntowej.

Czytaj dalej
wycena nieruchomości

Jak wygląda wycena nieruchomości dla celów komorniczych?

Wokół egzekucji komorniczej przez lata narosło wiele mitów. Choć niemal każdy wie, co ona oznacza, to jednak nie wszyscy mają świadomość, jak wiele etapów i osób zaangażowanych jest w całym procesie. Jaką rolę odgrywa w nim rzeczoznawca?

Czytaj dalej
wykres wartości nieruchomości

Czy wartość nieruchomości może być wyrażona liczbą ujemną?

Na rynku nieruchomości zdarza się, że potrzebne jest sporządzenie operatu szacunkowego. Poznanie wartości budynku, czy mieszkania jest na pewno niezbędne przy procedurach kredytowych. Istnieje kilka metod i technik wyceny nieruchomości, czasami bywa, że wartość jej wyrażona jest liczbą ujemną. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce?

Czytaj dalej
nieruchomość

Co należy rozumieć pod pojęciem wartości rezydualnej nieruchomości?

W przypadku wyceny nieruchomości można natknąć się na pojęcie jej rezydualnej wartości. Co dokładnie ono oznacza, a także kiedy jest stosowane?

Czytaj dalej
wycena nieruchomości

Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Kiedy chcemy kupić lub sprzedać nieruchomość – dom, mieszkanie czy działkę – może być potrzebne wykonanie operatu szacunkowego, czyli wyceny nieruchomości. Będzie ona potrzebna także do kredytu hipotecznego i innych formalności. Wyceny takiej dokonuje doświadczony rzeczoznawca majątkowy. Ile kosztuje taka usługa? Sprawdźmy.

Czytaj dalej
rzeczoznawca

Jakie dane z ksiąg wieczystych sprawdza rzeczoznawca przy wycenie nieruchomości?

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami określają, że w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia wielkości zabezpieczenia kredytu, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste czy ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, należy oszacować wartość nieruchomości. W tych i innych sytuacjach wyceny nieruchomości dokonują rzeczoznawcy majątkowi. Dowiedz się jakie dokumenty są do tego potrzebne, jakie dane sprawdza rzeczoznawca i w jaki sposób ustala on wartość nieruchomości.

Czytaj dalej