Strona główna » Oferta » Wycena gruntów

Wycena gruntów – nieruchomości rolne i leśne w powiecie toruńskim, wąbrzeskim, aleksandrowskim, chełmińskim

Wycena gruntów może obejmować szacowanie wartości terenów rolnych oraz leśnych i wszelkich innych, na których jest prowadzona działalność związana z produkcją roślin czy zwierząt. Wycena gruntów może być wykorzystana w celach takich samych, jak np. wycena nieruchomości, wycena mieszkań czy mieszkań, tj.:

 • określenia ceny kupna lub sprzedaży,
 • uzyskania podstawy do negocjacji ceny,
 • ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności,
 • uregulowania spraw spadkowych i darowizn,
 • przeprowadzenia podziału majątku,
 • dowodowym podczas postępowań sądowych i administracyjnych.

Ofertę wykonania wyceny gruntów kieruję do właścicieli gruntów zlokalizowanych w Wąbrzeźnie, Chełmnie, Toruniu i innych miejscowościach znajdujących się na terenie powiatu toruńskiego.

 

Co oferuję?

Dokumenty potwierdzające wykonanie wyceny gruntu oraz zawierające wszelkie niezbędne informacje są sporządzane najczęściej w jednym egzemplarzu. Na życzenie Klienta istnieje możliwość przesłania informacji w wersji elektronicznej.

Ze swojej strony zapewniam rzetelne, profesjonalne i terminowe wykonanie prac. Podczas sporządzania dokumentów stosuję obowiązujące przepisy prawne i standardy.

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu telefonicznego – chętnie udzielę niezbędnych informacji oraz zarezerwuję termin wykonania wyceny gruntu.

Informacje niezbędne podczas wyceny gruntów

Wycena gruntów jest możliwa po przeanalizowaniu wielu czynników. W trakcie tego procesu kluczowe są takie informacje, jak:

 • lokalizacja nieruchomości, w tym jej okolica,
 • powierzchnia gruntu objętego wyceną,
 • kształt gruntu,
 • dostępna infrastruktura – doprowadzone media czy odległość od dróg.

Podczas wyceny gruntów w Toruniu i całym powiecie toruńskim zbieram wszystkie potrzebne informacje, by jak najskuteczniej wyliczyć wartość nieruchomości. Analizuję również aktualną sytuację na rynku. Wiem, jak odpowiednio ją interpretować.

Podczas wyceny gruntów konieczne jest też przygotowanie kilku dokumentów. Mowa tu o akcie notarialnym lub orzeczeniu sądu, odpisie księgi wieczystej lub jego numerze, wypisie i wyrysie z ewidencji gruntów czy decyzji o warunkach zabudowy bądź miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jako specjalista mogę samodzielnie zdobyć te dokumenty, odciążając klienta z konieczności składania wniosków o ich wydanie.

Operat szacunkowy po wycenie gruntów

Profesjonalna wycena gruntów kończy się wystawieniem operatu szacunkowego. To dokument, który może sporządzić jedynie rzeczoznawca z odpowiednimi kwalifikacjami, posługując się pieczęcią zawodową. Operat szacunkowy jest wymagany przede wszystkim przez instytucje państwowe. Potwierdza on poprawność wykonanej wyceny i stanowi ważny dowód w prowadzonych postępowaniach.

W operacie szacunkowym znajdują się wszystkie informacje o gruncie. Mowa tu zarówno o podstawowych parametrach technicznych, jak i metodzie zastosowanej do wyliczenia wartości nieruchomości. To wielostronicowy dokument, który precyzyjnie wskazuje cenę gruntu.

Dlaczego warto postawić na profesjonalną wycenę gruntów?

Profesjonalna wycena gruntów jest niezbędna podczas różnych operacji. Najczęściej wykonuje się ją w związku z chęcią kupna lub sprzedaży nieruchomości. Specjalista określa wartość gruntu w taki sposób, by była ona korzystna zarówno dla właściciela, jak i potencjalnego kupcy.

W swojej pracy biorę pod uwagę nie tylko parametry posesji, lecz także aktualną sytuację rynkową. Dbam o to, by wskazana przeze mnie cena była adekwatna do wartości podobnych działek w danej lokalizacji.

Wycena gruntów jest potrzebna również w trakcie różnego rodzaju postępowań sądowych lub kontaktów z bankami. Jako specjalista przygotowuję operat szacunkowy, stanowiący ważny dokument podczas tego typu operacji. Jest on niezbędny do sprawiedliwego podziału majątku lub spadku, zniesienia współwłasności czy wyliczenia sumy odszkodowania. Operat szacunkowy zawsze jest potwierdzany moimi uprawnieniami – to ważny dokument akceptowany przez polskie urzędy.

Wykonuję profesjonalną wycenę gruntów w Ciechocinku, Toruniu i całym powiecie toruńskim. Zapraszamy do kontaktu.