Strona główna » Nieruchomość w sprawozdawczości finansowej

Nieruchomość w sprawozdawczości finansowej

Nieruchomość w sprawozdawczości finansowej

Rzetelnie przygotowane sprawozdanie finansowe, zawierające pełną i prawdziwą informację o majątku i wyniku finansowym, może stanowić wizytówkę przedsiębiorstwa i budować jego wiarygodność wśród klientów, kontrahentów oraz instytucji publicznych. Powinno być one przygotowane tak, aby zawarte w nim informacje były zrozumiałe i przejrzyste. Musi się w nim znaleźć także informacja o posiadanych nieruchomościach.

Ustawa o rachunkowości nakłada na przedsiębiorcę obowiązek uwzględnienia nieruchomości (czyli gruntów, praw użytkowania terenu wieczystego, budowli i budynków, lokali będących odrębną własnością, spółdzielczych i spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego) w sprawozdaniu finansowym. Mogą być one traktowane jako środki trwałe, gdy używamy ich w codziennej działalności przedsiębiorstwa lub środki inwestycyjne, gdy celem ich zakupu jest generowanie zysku w postaci odsetek, dywidendy lub czynszów. Wreszcie mogą być one traktowane jako zapasy, gdy zakupujemy nieruchomość do dalszej odsprzedaży.

Kto dokonuje wyceny nieruchomości?

Wycenę nieruchomości należy powierzyć wykwalifikowanemu i doświadczonemu rzeczoznawcy majątkowemu, z doświadczeniem pracy dla przedsiębiorstw, który dokonana drobiazgowej wyceny w oparciu o sytuację rynkową i rzeczywistą wartość. Informacja o wycenie nieruchomości przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę buduje wiarygodność sprawozdania finansowego, a klienci zainteresowani nabyciem nieruchomości otrzymają dodatkowy argument nt tego, jakie jest źródło takiej, a nie innej ceny nieruchomości.

Ogólne ramy wyceny aktywów (t.j. nieruchomości) są interpretowane właśnie przez rzeczoznawcę. Rzeczoznawca przed wyceną sporządza tzw. operat szacunkowy, zawierający możliwie jak najbardziej szczegółowe informacje na temat nieruchomości, mające wpływ na wycenę. Są to m.in. lokalizacja, stan prawny, ilość pomieszczeń oraz kondygnacji, stan techniczny i prawny czy metraż.