Strona główna » Jak wygląda wycena nieruchomości dla celów komorniczych?

Jak wygląda wycena nieruchomości dla celów komorniczych?

wycena nieruchomości

Wokół egzekucji komorniczej przez lata narosło wiele mitów. Choć niemal każdy wie, co ona oznacza, to jednak nie wszyscy mają świadomość, jak wiele etapów i osób zaangażowanych jest w całym procesie. Jaką rolę odgrywa w nim rzeczoznawca?

Na czym polega licytacja komornicza nieruchomości?

Licytacja komornicza nieruchomości na rzecz wierzyciela jest następstwem egzekucji komorniczej, którą przeprowadza komornik wyłącznie na wniosek wierzyciela hipotecznego lub żądanie egzekucji z urzędu po bezskutecznym oczekiwaniu spłaty należności przez dłużnika. Dłużnik otrzymuje stosowne zawiadomienie wraz z 2-tygodniowym terminem spłaty, a do sądu wysyłany jest wniosek o wpis do księgi wieczystej o wszczęciu egzekucji, co jest równoznaczne z zajęciem nieruchomości. Opisu oraz oszacowania jej wartości dokonuje rzeczoznawcza majątkowy na zlecenie komornika, jeśli dłużnik nie dokonał spłaty w wyznaczonym terminie.

Rola rzeczoznawcy majątkowego w procesie egzekucji komorniczej

Wycena nieruchomości konieczna jest do określenia jej ceny wywoławczej przed  wystawieniem na licytację. W tym celu rzeczoznawcza podejmuje szereg czynności takich jak:

  • przegląd księgi wieczystej,
  • ocena stanu fizycznego nieruchomości,
  • lokalizacja,
  • porównanie cen transakcyjnych umów sprzedaży podobnych nieruchomości.

Po dokonaniu szczegółowej analizy rzeczoznawcza majątkowy sporządza operat szacunkowy, czyli opis nieruchomości wraz z określeniem jej wartości. Podana kwota jest podstawą do obliczenia ceny wywoławczej nieruchomości, która podlega licytacji. Musi ona odpowiadać kwocie, za którą nieruchomość potencjalnie zostałaby sprzedana na wolnym rynku. Ważną informacją z punktu widzenia dłużnika jest możliwość jej zaskarżenia.