Strona główna » Jak wycenia się odziedziczoną nieruchomość?

Jak wycenia się odziedziczoną nieruchomość?

wycena nieruchomości

Prawidłowa wycena odziedziczonej nieruchomości jest niezwykle istotna, bowiem jej wartość podaje się w zeznaniu podatkowym, składnym w Urzędzie Skarbowym. Należy pamiętać nie tylko o tym, że  wartość mieszkania jest ustalana na stan jego otrzymania, czyli na dzień śmierci spadkodawcy, lecz również że powinna odpowiadać wartości rynkowej mieszkania. Zbyt niska kwota może wzbudzić podejrzenia urzędu, dlatego wartość rynkową nieruchomości należy bardzo skrupulatnie określić na podstawie przeciętnych cen, obowiązujących w branży. Należy także uwzględnić miejsce położenia nieruchomości, jej stan i stopień zużycia.

Aby mieć pewność, że wycena odziedziczonej nieruchomości została prawidłowo przeprowadzona, warto skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego. Co więcej, sporządzony przez niego dokument będzie jedynym, który będzie miał moc prawną i który będzie można przedstawić w urzędzie skarbowym. Jakie są najważniejsze czynniki, wpływające na cenę nieruchomości i jakimi metodami pracy posługują się rzeczoznawcy majątkowi?

Co wpływa na cenę nieruchomości?

Na wartość nieruchomości wpływ ma wiele czynników. Do najważniejszych należy lokalizacja nieruchomości, czyli dzielnica, w jakiej jest usytuowana, ulica, na której się znajduje oraz jej położenie względem stron świata. Liczy się widok z okien oraz to, czy dzielnica jest dzielnicą peryferyjną, czy zlokalizowaną blisko centrum miasta. Kolejnym czynnikiem będzie rodzaj budownictwa: ważne jest, czy nieruchomość znajduje się w budynku z wielkiej płyty, kamienicy, czy budynku wybudowanym po 2000 roku. Istotny będzie także stan, w jakim znajduje się nieruchomość oraz to, czy wymaga ona remontu i poniesienia dodatkowych nakładów finansowych. Nie wolno zapominać także o średnich cenach podobnych nieruchomości w podobnej okolicy, czyli o cenie rynkowej lokalu lub domu.

Metody pracy rzeczoznawcy majątkowego

W swojej praktyce rzeczoznawczy majątkowego podczas wyceny odziedziczonej nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego stosuję jedno z czterech niżej wymienionych podejść do zagadnienia:

  • podejście porównawcze,
  • podejście dochodowe,
  • podejście kosztowe,
  • podejście mieszane.

W ramach podejścia porównawczego wyróżnia się trzy metody: porównywanie parami, korygowanie ceny średniej i analizę statystyczną rynku, opierające się na porównaniu wycenianej nieruchomości z innymi, przy uwzględnieniu jej określonych cech. Podejście dochodowe jest stosowane, gdy można uzyskać dochód z nieruchomości. Można to zrobić, stosując metodę inwestycyjną lub zysku. Podejście kosztowe natomiast bazuje na wartości odtworzeniowej nieruchomości i polega na ustaleniu kosztów nabycia gruntu, wytworzenia jego części składowych, a następnie uzyskanej pomniejszenie wartości o wartość ich zużycia.

Zachęcam do skorzystania z moich usług podczas wyceniania odziedziczonej nieruchomości. Dzięki pomocy rzeczoznawczy majątkowego będziesz mieć pewność, że podana wartość odziedziczonej nieruchomości jest realna, a sporządzony przez rzeczoznawcę operat szacunkowy bez problemów przedstawisz w Urzędzie Skarbowym.