Strona główna » Czy wartość nieruchomości może być wyrażona liczbą ujemną?

Czy wartość nieruchomości może być wyrażona liczbą ujemną?

wykres wartości nieruchomości

Na rynku nieruchomości zdarza się, że potrzebne jest sporządzenie operatu szacunkowego. Poznanie wartości budynku, czy mieszkania jest na pewno niezbędne przy procedurach kredytowych. Istnieje kilka metod i technik wyceny nieruchomości, czasami bywa, że wartość jej wyrażona jest liczbą ujemną. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce?

Jakie są metody sporządzania operatu szacunkowego?

Sporządzanie operatu odbywa się różnymi metodami. Jedną z nich jest metoda porównawcza. Do jej wykonania konieczna jest znajomość cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen. Drugim sposobem wyceny jest podejście dochodowe, tu sprawdza się dochody uzyskiwane lub możliwe do uzyskania z czynszów i innych dochodów z nieruchomości – stanowiącej przedmiot wyceny oraz z nieruchomości podobnych. Innymi technikami sporządzania operatów są metody mieszane i kosztowe.

Co zrobić gdy wartość nieruchomości jest ujemna?

Sporządzając operat, trzeba stosować się do przepisów prawa zawartych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzeniu Rady Ministrów. Zawsze wyboru określonej metody Wyboru właściwej metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje zawsze Rzeczoznawca Majątkowy. Dokonuje tego na podstawie posiadanych informacji, jednocześnie uwzględnia cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, czy też stan jej zagospodarowania.

Jeśli konieczne jest poniesienie nakładów na przywrócenie nieruchomości do stanu umożliwiającego korzystanie z niej — zgodne z jej przeznaczeniem, wyższych niż  wartość, jaką nieruchomość miałaby, gdyby te nakłady nie były konieczne, wartość tej nieruchomości może być wyrażona, liczbą ujemną. Sytuacja taka zdarza się rzadko i każdorazowo wymaga szczegółowego uzasadnienia w operacie szacunkowym.