Strona główna » Co należy rozumieć pod pojęciem wartości rezydualnej nieruchomości?

Co należy rozumieć pod pojęciem wartości rezydualnej nieruchomości?

nieruchomość

W przypadku wyceny nieruchomości można natknąć się na pojęcie jej rezydualnej wartości. Co dokładnie ono oznacza, a także kiedy jest stosowane?

Czym jest wartość rezydualna nieruchomości?

Oznaczana RV jest wartością z końca okresu danej prognozy. Pojęcie to pojawia się m.in. w kontekście techniki określanej jako dyskontowanie strumieni pieniężnych, która oznacza, że wycena nieruchomości to w praktyce suma dyskontowanych strumieni dochodów, jakie są przewidywane do uzyskania z wycenianej nieruchomości. Wartość rezydualną oblicza się więc jako skapitalizowany dochód, czyli RV =DONn/R.

Kiedy stosowana jest technika dyskontowania strumieni dochodów?

Wartość rezydualna nieruchomości występuje w kontekście dyskontowania strumieni dochodów, gdy dochody są w praktyce zmienne. To podejście inne, aniżeli kapitalizacja prosta, gdy uzyskiwane dochody są stałe oraz określane iloczynem stałego strumienia dochodu, współczynnika kapitalizacji, a także ilorazu strumienia przychodu wraz ze stopą kapitalizacji. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że zrozumienie tego typu kwestii może być dla laików stosunkowo trudne. Dlatego też oferuję pomoc w tym zakresie, głównie na terenie powiatu toruńskiego.

Kiedy wycenia się nieruchomości?

Wiemy już, na czym polega wartość rezydualna. Kiedy jednak dokonuje się wyceny nieruchomości oraz w jakich sytuacjach przynajmniej pobieżna znajomość tego pojęcia może się przydać? Chodzi tu m.in. o zakup nieruchomości na kredyt, ale także takie sytuacje jak odszkodowanie po wywłaszczeniu, ustalenie odpowiedniej wysokości czynszu, a także dokonanie podział spadku. Usługi rzeczoznawcy majątkowego przydatne są więc w wielu różnych sytuacjach, przy czym istotne znaczenie ma w tej sytuacji doświadczenie specjalisty w tym zakresie, a także wysokie kwalifikacje.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z mojej wieloletniej wiedzy w zakresie wycen nieruchomości. Gwarantuję fachowe i rzetelne podejście, potwierdzone licznymi zleceniami. Ich zakres można sprawdzić w zakładce „Przykładowe realizacje”.