Strona główna » Jakie może być ryzyko inwestowania w nieruchomość?

Jakie może być ryzyko inwestowania w nieruchomość?

Inwestowanie w nieruchomości

Rosnące oszczędności mieszkanek i mieszkańców Polski sprawiają, że coraz częściej szukają oni takiej lokaty kapitału, która będzie zarówno bezpieczna, jak i zapewni odpowiednie gwarantowane zyski. Stąd rosnąca popularność inwestowania w zakup nieruchomości: mieszkań i domów. Jednak taka inwestycja może wiązać się z ryzykiem. Aby uniknąć kłopotów, warto skorzystać z usług doświadczonego rzeczoznawcy majątkowego, który nie tylko wyceni nieruchomość, ale i może doradzić, przed dokonaniem inwestycji. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Co do zasady nieruchomości są traktowane jako stosunkowo bezpieczne inwestycje, gdyż ich wartość rośnie w szybszym tempie niż stopa inflacji. Jednak z drugiej strony już zakupioną nieruchomość, ciężko sprzedać za oczekiwaną stawkę, a nasz dochód z jej zbycia jest często uszczuplony o prowizję pośrednika.

Często nieruchomość zakupujemy nie za gotówkę, a z pieniędzy pochodzących z kredytu. W ostatnich latach popularne było zaciąganie pożyczek w obcych walutach, z uwagi na niższe oprocentowane i agresywne kampanie reklamowe. Niestety, wbrew wypowiedziom ekonomistów, przekonujących o bezpieczeństwie takich inwestycji, skończyło się to dla wielu osób niedobrze – wartość nieruchomości była niższa niż suma kosztów rat kredytu, a miesięczne przychody nie pokrywały stałych zobowiązań. A jeśli nie będziemy w stanie terminowo płacić rat, naszą nieruchomość przejmie bank.

Innym rodzajem ryzyka, na jakie napotykamy się najem nieruchomości nieodpowiedniemu najemcy, który nie przestrzega umowy najmu. Nieterminowe płacenie czynszu, niedbałość o nieruchomość, wykorzystywanie jej na inne cele niż te, na które byliśmy umówieni, mogą skutecznie zniechęcić do szukania kolejnych wynajmujących.

Rzadsze, ale warte do wzięcia pod uwagę ryzyko, to sytuacje gdy zostaniemy z niej wywłaszczeni na cele publiczne. Może tak się stać, gdy w miejscu, gdzie zakupiliśmy nieruchomość, będzie przebiegała droga lub teren jest zaplanowany na lokalizację elektrowni lub kopalni. W takiej sytuacji może nas czekać wywłaszczenie za odszkodowaniem. Jednak nie mamy gwarancji, że będzie ono odpowiedniej wysokości.

Dlatego przed dokonaniem inwestycji warto wziąć pod uwagę powyższe ryzyka, a w razie wątpliwości, poradzić się fachowcy.